Weganie ratują świat

Temat: seminarium metodologiczne - prof. Gruszczyński. Pytanie
Zajęcia wyglądają mniej więcej tak, jak Metody i Techniki Badań Społecznych, czyli generalnie wg prof. Gruszczyńskiego studenci niewiele potrafią, niewiele rozumieją i ogólnie ich poziom wiedzy jest tragiczny W ciągu całego seminarium przygotowtywać będziecie badanie, na jakiś wybrany przez was temat (wybór i opracowanie tematu, pytania, hipotezy, próba, konstruowanie kwestionariusza ankiety etc) Osobiście radzę się przłożyć do przedmiotu, wiedzieć dokładnie jakie badanie chcę się przeprowadzić i dlaczego akurat takie, no i poszperać w materiałach o tworzeniu kwestionariusza ankiety... Na moich zajęciach okazało się, że prawie cały rok w ogóle nie umie logicznie myśleć i zadawać logicznie spójnych, zamkniętych pytań A tak między nami, to prof. Gruszczyński jest bardzo...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=2921Temat: Zagadnienia i Zasady oceniania
...3. Hipotezy- istoty i wymogi formalne. Wybrane klasyfikacje hipotez. 4. Operacjonalizacja hipotez - specyfika zmiennych oraz ich wskaźnikowanie. 5. Pojęcie metody, techniki i narzędzia badawczego. 6. Struktura koncepcji pracy badawczej 7. Struktura sprawozdania z badań. 8. Obserwacja. Charakterystyka podstawowych technik obserwacyjnych 9. Metody sondażu diagnostycznego. Badania ankietowe. Rozmowa i wywiad. 10. Zasad konstruowania kwestionariusza ankiety. Wymogi formalne oraz językowe dotyczące kwestionariusza ankiety oraz pytań w nim występującym. 11. Testy pedagogiczne- wymogi formalne, zasady konstruowania oraz klasyfikacja typologiczna. 12. Charakterystyka klasycznej techniki socjometrycznej Monero 13. Charakterystyka techniki socjometrycznej "Zgadnij kto?" 14. Charakterystyka techniki socjometrycznej "...
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,125.html